Jag är ett barn, jag är ditt barn, jag vill vara ditt barn.

Ola Julén